Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πράσινου δώματος στα σχολεία του Δήμου Υμηττού και διαμόρφωση τμημάτων των περιμετρικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας»