Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής Μητρώου μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού»