Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ουΔημοτικού Σχολείου Δάφνης»