Έγκριση πρακτικού 1 του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων