Έγκριση πρακτικού διενέργειας και Κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού, διαγωνισμού για την « Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης- Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981»