Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού»