Έγκριση παράτασης της λήξης της σύμβασης της εταιρείας «ΖΗΤΗ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» που αφορά την προμήθεια με γενικό τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ» της ομάδας α με τίτλο : «Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών, αφισών, πανό, ανακοινώσεων κλπ για το Ε.Α.Π.( έντυπα για το Ε.Α.Π.)