Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Κατασκευή , Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»