Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 60/2020 μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση 1 Εκπόνηση μελετών)»