Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2017)»