Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στη οδό Πλατείας Υμηττού 17 στη Κοινότητα Υμηττού , κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής