Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»