Έγκριση κατάργησης του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 147 & Ηούς στη Δάφνη, κατόπιν εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής