Έγκριση και παραλαβή του Β΄ Σταδίου της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” (ΣΒΑΚ)