Έγκριση και παραλαβή του Γ΄ Σταδίου της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” (ΣΒΑΚ)