Έγκριση ή μη αγοράς οικοπέδου στο ΟΤ.197 (Σ. Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου) για την επέκταση του 1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης