Ακύρωση της αριθμ. 134/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί έγκρισης σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκρισης της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» προϋπολογισμού δαπάνης 4.700.000€ και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 500.000€