Έγκριση επαναπροκήρυξης δυο θέσεων οδηγών απορριμματοφόρων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.