Έγκριση έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού  (Ο.Π.Α.Δ.Υ.) Δάφνης-Υμηττού»