Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Επισκευή –συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου