Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου , τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της υπ.’αρ. 24/2017 μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΥΜΗΤΤΟΥ» για το Οικονομικό Έτος 2017