Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης» για τις ανάγκες του Δήμου, του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και των Σχολικών Επιτροπών με Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό