Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην ΔΚ Υμηττού (2019)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου