Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο « Υπηρεσία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»