Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού»