Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ»