Έγκριση δαπάνη, διάθεση πίστωση και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου.