Έγκριση απομάκρυνσης- κατάργησης περιπτέρου επί της οδού Πλούτωνος έναντι 31 (Παύλου Μελά) , κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής