Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β`θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»