Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης -Υμηττού»