Έγκριση ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κ.Κ.Κ.)