Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»