Έγκριση 2ου πρακτικούτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2022».