Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2017)»