Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού- (τελικού τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου « Κατασκευή Διακλαδώσεων Ακινήτων (Α Φάση) έτους 2015»