Χωροθέτηση πλαστικών κολωνακίων  για να είναι εφικτή η διέλευση των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων.