Χορήγηση θέσης στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Γκουρογιάννη Άγγελου)