Απόφαση για παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης»