Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων ποσού 11.961.680,67€ για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση  και αναζωογόνηση  υποβαθμισμένων περιοχών  Δήμου Δάφνης –Υμηττού» το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Δανειακής σύμβασης.