Αποδοχή ποσού προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που λειτούργησαν ως εξεταστικά κέντρα στο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στην ΑΑΔΕ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017)