Αποδοχή ποσού κατάθεσης μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 01/05/2020-31/08/2020