Αποδοχή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείων (α` κατανομή)