Αποδοχή ποσού για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Δάφνης Υμηττού για την διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της χώρας