Αποδοχή ποσού για κατάθεση προστίμων ΚΟΚ για το διάστημα 03/01/2018-01/03/2018 από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων