Αποδοχή ποσού κατανομής από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ