Αποδοχή ποσού για καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Μαρτίου- Απριλίου 2017