Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»