Αποδοχή ή μη παραίτησης του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης- Υμηττού»