Ακύρωση της αρ.144/2021 προηγούμενης απόφασης και επανεξέταση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό που αφορά την αποζημίωση φθορών του αρ.κυκλοφορίας ΖΜΕ5635, μετά την γνωμοδότηση ορισμένου πληρεξούσιου δικηγόρου