Αποδοχή ή μη παραίτησης της προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»